De stichting Senior Business Sociëteit 2010, nader te noemen SBS 2010, behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.


Een bezoeker/ster van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermende werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SBS 2010 [ook niet via een eigen netwerk].

Het bestuur SBS 2010