2014-09-04

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.

De heer M. Goedhart, bestuurder van de Mutsaersstichting, heeft tijdens zijn geweldige inleiding ons onder meer een helder beeld geschetst van de visie die kenmerkend is voor de benadering en behandeling van de klanten. Een opvallend onderdeel hierin is dat cliënten de behandelaars beoordelen. De kwaliteitszorg krijgt vorm via het INK-model.

Bovendien heeft de heer Goedhart verteld dat hij "blij" is met de bezuinigingen op de jeugdzorg, omdat, parafraserend, de jeugdzorg werkt vanuit het idee dat zij weten wat het goed is voor het kind en/of gezien dat hun hulp inroept. Er wordt te weinig stil gestaan bij de wensen en situatie van betrokkenen. Dit kan veel schade berokkenen bij het kind/gezin. Gevolg is dat een aantal van deze kinderen zo beschadigd raken dat ze daardoor op de Mutsaersstichting terecht komen.