2012-09-11

Een spannend en niet alledaags bezoek aan het VieCurie te Venlo. Waarbij wij getuige waren van een life operatie door de heer Michel Oude Ophuis (ENT, Head and Neck Surgeon) die ons de mogelijkheid gaf om echt mee te kijken en zijn gedachten, bevindingen en conclusies te volgen.

Gevolgd door een presentatie van en de zeer interessante discussie met de heer Arend Vreugdenhil, lid van de RvB van Vie Curie.