11-03-2015 

Op Woensdagmorgen 11 maart verzamelden wij ons op het parkeerterrein nabij het Zwarte Water voor een natuurwandeling, die tevens voor velen een eerste kennismaking was met Nordic Walking.

Na wat instructies liepen de business-leden gedwee in ganzenpas over het parkeerterrein. Gelukkig was iedereen te druk om foto’s te maken, want het was een ietwat komische vertoning. Nadat alle leden min of meer goedgekeurd waren, ging het met rasse schreden het bos in. Op open plekken werden nog wat rek- en strekoefeningen gedaan en allen voelden zich weer fit en gezond. Toen uiteindelijk nog een waterig zonnetje verscheen boven de Venkoelen, was de voormiddag helemaal goed.

De heerlijke lunch en het verdere programma werden gehouden in het OYA-Center.
Hier deden Ruud en Ep verslag van het “Fietsenstallingproject” hetwelk mede door hun gezamelijke inspanning nu op de rails staat en loopt. Goed werk mannen!

Het Oya-Center

Theeschenkerij Nazareth, gevestigd in het voormalige klooster Nazareth in ’t Ven, dat deel uit maakt van het OYA-Center, is een door gehandicapten gerunde theeschenkerij.
Pauline Volkert (tot mijn grote verrassing een oud leerling) is de geestelijk moeder van dit Centrum, dat werk en opleidingsplaatsen biedt aan jongeren met een beperking. Het concept is door Pauline zelf bedacht, zodanig, dat het op maat gesneden is en elke deelnemer alsook de klant er optimaal baat bij heeft.
Het centrum is 3-4 dagen per week open en werkt alleen volgens afspraak. Zo is altijd duidelijk hoe groot de inkoop dient te zijn en hoeveel arbeidsuren nodig zijn.
OYA-Center biedt tevens zinvolle dagbesteding en excellente training op het gebied van horeca, detailhandel en groenvoorziening. Voor meer informatie over de doelstelling en werkwijze van het OYA-Center kun je terecht op www.oya-center.nl .
Chapeau Pauline en veel succes!

Daarna kwamen twee nieuw gestarte ondernemers aan het woord die een Lego-verhuur-concept hadden bedacht.
Op basis van de hergebruik-gedachte werkten zij een systeem uit, waarbij Lego-pakketten geselecteerd op leeftijd/ jongen/ meisje, worden verhuurd aan bezoekers van vakantieparken. Hierbij doen zich een aantal knelpunten voor, zoals: verpakking, reiniging, rouleersystemen, controle op volledigheid, acceptatie door Lego, etc.
Er ontspon zich een geanimeerde discussie en menig SBS-lid kon hen met een goede suggestie verder op weg helpen. Wellicht zal hier in de toekomst nog eens contact over zijn.

Al met al een geslaagde en gezellige dag.