8-12-2016

Ald Weishoes

Voor alweer de laatste bijeenkomst van het jaar 2016 waren we donderdag 7 december in het  “Ald Weishoes”en de Jean Laudy museumkapel.

Na koffie met kerstversnaperingen kregen we een rondleiding en korte film over de historie van het Ald Weishoes. Het gebouw met de naastliggende panden, die helaas in de oorlog gedeeltelijk verwoest zijn, stamt uit de 17e eeuw en is in Gelderse renaissancestijl gebouwd. Het was aanvankelijk tot 1885 in gebruik als latijnse stadsschool met in de kelder de armenschool.

In 1885 werd het pand gekocht door de burgerlijke godshuizen die reeds in het bezit waren van het ernaast gelegen weeshuis. Deze instantie hield zich bezig met armen- en ziekenzorg en vanaf 1920 na een ingrijpende restauratie gecombineerd met nieuwbouw, diende het gebouw als  bejaardenhuis. De benaming weeshuis is voor dit pand eigenlijk niet van toepassing, er werden voornamelijk oude mannen gehuisvest. De wezen zaten in het pand ernaast.

Momenteel wordt het gebouw, dat als enige van het complex de oorlog overleefde, nog steeds gebruikt ten dienste van de venlose gemeenschap. Vele verenigingen, clubs en het jeugdcarnaval maken gebruik van de drie etages die het gebouw telt.

Begin 2017 staat een grote renovatie op het programma waarbij o.a. de binnentuin in oude luister wordt hersteld en overdekt met een glaskoepel.

Jean Laudy museum.

Het tweede gedeelte van het programma bestond uit een bezoek aan de naastliggende kapel, deel van het complex behorende bij de Martinusparochie en vroeger  in gebruik als weeshuis en latijnse school. Na tijdelijk gebruik door drukkerij Wolters-van Wylick werd de kapel grondig opgeknapt en in 2012 heropend als museum met als kerncollectie vele werken van de in 1877 in Venlo geboren schilder Jean Laudy die later naar Brussel verhuisde maar door Venlo nog steeds als ”onze” schilder beschouwd wordt .

Maria Adams leidde ons met verve door de collectie en de geschiedenis van de kapel, waarin  de werken van Jean Laudy prachtig tot hun recht kwamen.

Heerlijke kersthapjes gemaakt door  Els en Ruud wachtten daarna weer op ons. Het werd nog heel gezellig  onder het genot van een lekker drankje. Een woord van dank aan beide leden, die ook nog eens verantwoordelijk waren voor de kerstaankleding en zelfs het naaien van de tafellakens. Jullie zorgen er maar weer elke keer voor en dat is niet vanzelfsprekend.

Bedankt!!