08-11-2016

Om 15.15 kwamen we samen in de hal van het stadskantoor Venlo, alwaar we een uiteenzetting kregen van Dhr. Marc Faassen van de Twister-groep (evenementenorganisatie) en van Michel Wijers over het cradle to cradle principe en de bouw van het  Venlose stadskantoor.

Het kazerneterrein met fort werd in 2006 aangekocht door de gemeente Venlo, omdat er plannen waren voor het nieuwe VVV-stadion / evenementencentrum met 42.000 zitplaatsen.

Door de recessie en de hoge exploitatiekosten, bv huurprijs Stadion de Koel: € 300.000 per jaar en nieuw stadion: € 2.000.000 per jaar, zijn deze plannen niet haalbaar geacht. Ook andere geïnteresseerden zoals het casino, zwembad enzovoort, hebben zich inmiddels teruggetrokken.

Nieuw plan 2012: Inrichting fort St. Michiel (in de toekomst Wijkerveste geheten.)

Dit plan ontstond mede door de invloed van de aktiegroep “RED ONS FORT”. Fort St. Michiel, is een uniek Spaans fort aan de westkant van de Maas waarvan reeds in de 15e eeuw de grondvesten werden gelegd. (Zie bijvoorbeeld Wikepedia: Fort St. Michiel.) De exploitatie echter van alleen de ruïnes van fort St. Michiel als bezienswaardigheid is geen financieel haalbare optie. Zodoende ontstond het plan tot de realisatie van een evenementencentrum plus markthallen gebouwd binnen de contouren van het fort waarbij de oude kazernegebouwen worden geïntegreerd. Om Venlo door iets unieks op de kaart te zetten” is verder bedacht het evenementencentrum te verbinden met een kabelbaan over de Maas. Door oprichting van het evenementencentrum wil men de bezoektijd aan de stad verlengen van bijvoorbeeld Duitse kooptoeristen, zodat het een dagje uit wordt.

In het achterland met een straal van 50 km wonen 19 miljoen Duitsers, dus is er voldoende potentieel.
Toereikende parkeergelegenheid bij het evenementencentrum met lage tarieven voor parkeren inclusief kabelbaan is voor het welslagen van de plannen van wezenlijk belang.

Het evenementencentrum biedt:-         

-          Plaats voor een vrije markt waar ieder voor onbepaalde tijd een plaats kan huren .

-          Flexibele ruimte en een flexibel tijdsbestek voor vaste en tijdelijke huurders.

-          Recreatie: o.a. sophisticated bioscoop, bowling, kinderspeeltuin etc.

Mogelijke problemen:

-          Lage bezoekersaantallen op stille dagen.

-          Onvoldoende huurders voor de markthallen

-          Is de kabelbaan rendabel? Geschat gebruikersaantal: 500.000 per jaar

-          Voldoende investeerders.

Cradle to cradle.

Na deze voordracht kwam Michel Wijers aan het woord met als thema: Venlo als “Cradle to cradle-hoofdstad“. Het stadskantoor moest geheel selfsupporting worden in onder andere energie en luchtbehandeling.

In 2007 besloot de gemeente Venlo een nieuw stadskantoor te bouwen in lijn met de circulaire uitgangspunten van cradle to cradle. De C2C-ambitie vertaalt zich in de droom om een gebouw te realiseren als grondstoffenbank, waar energie wordt opgewekt, water gezuiverd en luchtkwaliteit verbeterd. Kortom een gebouw dat waarde toevoegt.

Daarbij vormt het centrale thema van Stadskantoor Venlo het realiseren van een gezond en veilig werkklimaat. Venlo ziet C2C als innovatief economisch principe om de goede dingen te doen. Het Stadskantoor Venlo wordt gezien als een belangrijk vliegwiel om innovaties aan te jagen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Wat maakt Stadskantoor Venlo circulair en cradle to cradle geïnspireerd?
Het project Stadskantoor Venlo kent vele circulaire maatregelen. Hierbij een overzicht van enkele duurzaamheidsmaatregelen:

* Maximaal aantal cradle to cradle gecertificeerde materialen;
* Demontabel ontworpen, inclusief groen sloopbestek en materiaalpaspoorten;
* Warmte-koude opslag (WKO);
* 1.000m2 Zonnepanelen en zonneboilers;
* Energie monitoring;
* Groene daken en gevels;
* Kas als longen van het gebouw;
* Vide en zonneschoorsteen;
* Helofytenveld;
* Hergebruik van hemel- en grijswater. Door een integraal proces kan de maximale meerwaarde worden gecreëerd, ofwel een gezonde, prettige en veilige werkomgeving.

 

 

 

Na deze theoretische uitleg kregen wij een rondleiding door het gebouw, wat in elk opzicht vernieuwend was. Niet alleen als gebouw, maar ook op het vlak van flexibel werken, zowel gezamenlijk als individueel.
De bijgevoegde foto’s door onze bijna professionele fotograaf Will de Wolf illustreren het unieke van dit gebouw. Het moet een feest zijn daar te mogen werken.

Na deze alweer leerrijke en interessante middag ging het op weg naar “Brasserie Rue de Bois”voor een heerlijke afsluiting in Franse stijl van een geweldige middag. Ook hier spreken de foto’s voor zich.