10-12-2014

We kunnen terugkijken op een bijzondere middag in de sacristie van het klooster Ulingsheide. Heel inspirerend was het kennismaken met de woongemeenschap Emmaus Feniks. Mensen, die het heel moeilijk hebben en via deze woongemeenschap proberen weer wat orde in hun leven te scheppen. Dit doordat andere mensen als vrijwilliger bereid zijn de nodige inspanningen te verrichten. Dit allemaal zonder overheidsgeld. Het roept bewondering op en ook het bewustzijn dat niet alles vanzelfsprekend is. De woorden "...het zou zomaar kunnen gebeuren..." hebben indruk gemaakt.

Bedankt voor de gezelligheid van gisterenmiddag, prettige feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar.

2014-09-04

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.

De heer M. Goedhart, bestuurder van de Mutsaersstichting, heeft tijdens zijn geweldige inleiding ons onder meer een helder beeld geschetst van de visie die kenmerkend is voor de benadering en behandeling van de klanten. Een opvallend onderdeel hierin is dat cliënten de behandelaars beoordelen. De kwaliteitszorg krijgt vorm via het INK-model.

Bovendien heeft de heer Goedhart verteld dat hij "blij" is met de bezuinigingen op de jeugdzorg, omdat, parafraserend, de jeugdzorg werkt vanuit het idee dat zij weten wat het goed is voor het kind en/of gezien dat hun hulp inroept. Er wordt te weinig stil gestaan bij de wensen en situatie van betrokkenen. Dit kan veel schade berokkenen bij het kind/gezin. Gevolg is dat een aantal van deze kinderen zo beschadigd raken dat ze daardoor op de Mutsaersstichting terecht komen.

2013-12-12
Het thema van de Kerst en Oudejaarsborrel was de jacht. Wij zijn In de schitterende jachthut van Ton van Tuijl in Roermond ontvangen. Een jachthut vol jachttrofeeën aan de muur, een reusachtig haardvuur en een meubilering die voor de jagers na afloop van hun jacht passend zijn. Ton van Tuijl en Noud de Ponti vertelde ons van alles over de tradities en hedendaagse functies van de jacht. Met behulp van realistische video's hebben we gezien hoe de jacht op varkens, konijnen, herten, elanden, fazanten, enz. verloopt in de praktijk. Het was rauw en eerlijk, je voelde je een met de natuur zoals die echt is. Wat een schitterende ambiance! Dit vergeten we ons leven niet meer. Ton Bedankt!