12-07-2016

Bezoek aan A2-tunnels Maastricht

Om 10.30 arriveerden wij bij het stadion te Maastricht, alwaar het infocentrum zich bevindt.
Na een kop koffie kregen we uitleg over de diverse procesfasen vanaf 2003 toen de voorbereidingsfase van start ging tot eind 2016: de openstelling.

De dubbellaagse tunnel met twee keer twee buizen die de knooppunten Europaplein, Geusselt, Kruisdonk en Beatrixhaven moet ontlasten, zal gefaseerd vanaf eind 2016 in gebruik genomen worden.
Dat is nodig omdat er tijdens de afwerkingsfase te weinig ruimte is om tegelijkertijd vier buizen in gebruik te nemen.
De tunnel is slechts voor 1/3 onderdeel van een verkeerssysteem dat in totaal 6 km omvat. Omdat zowel de tunnels als de bovengrondse aansluitingen gerealiseerd moeten worden en tevens het verkeer moet doorstromen, zullen er bij het Europaplein en de Geusselt nog knelpunten ontstaan. De stad Maastricht zal ook een gedeelte van de wegenaanleg bovengronds voor haar rekening nemen die begin 2017 gerealiseerd zal zijn.
Met twee tunnelbuizen en een bovengrondse verbinding kunnen nu drie verkeersstromen zonder veel hinder van elkaar de stad passeren:
- in de onderste twee tunnelbuizen zal het doorgaande verkeer naar o.a. Belgie geleid worden;
- in de bovenste buizen het verkeer voor Maastricht en omgeving dat niet de binnenstad aandoet;
- bovengronds loopt het verkeer richting centrum en de diverse wijken.

Na een uitvoerige uitleg aan de hand van film en maquette bezochten wij gekleed in laarzen met stalen neuzen, helm en oranje vest, te voet de tunnels. Om daar te komen moesten we allereerst een steil talud van keiharde mergelgrond beklimmen. Op de terugweg werd dit talud door een aantal via het zitvlak afgedaald.
Aanschouwelijk werd gemaakt: de beveiliging door camera’s, 24 uur verbonden met een centraal bewakingscentrum, vluchtgangen met onder- en bovendruk, rookafzuiging en rijsystemen.
Wat mij opviel was dat in dit geheel nieuwe concept geen mogelijkheid was de gassen te filteren alvorens ze in de buitenlucht terug te blazen.

Meer informatie foto’s en plattegronden zijn te vinden op www.a2maastricht.nl/tunnel.

18-05-2016

Bezoek aan museum en natuurwandeling.

Op 18 mei met perfect wandelweer, begaven wij ons rond 9.00 uur samen met de IVN-gids; Els van Knippenberg naar het natuurgebied Koelbroek, waar ons een vogelconcert als ontvangstcomité wachtte.

Het natuurgebied is ontstaan door een eeuwenoude Maasarm die vroeger hier meanderde. Na afsluiting van de Maas ontstond een moerassig gebied door kwelwater uit de oude Maasduinen, die links van ons pad zichtbaar waren. De begroeiing bestond grotendeels uit elzenbomen en andere vochtminnende planten. Els vertelde over de vaak bijgelovige werking en tekens op planten, zoals de afdruk van de duivelsklauw op rietstengels, wellicht om af te schrikken, te ver het moerasgebied in te gaan. De bever die lange tijd niet meer voorkwam in het gebied, is teruggekeerd en wordt regelmatig gespot bij het bouwen van zijn dammen. Het waterschap is bezig de Everlose beek om te leggen en weer aan te sluiten op het Koelbroek, zodat de waterstand enigszins geregeld kan worden en de zuurgraad van het water (nodig voor een rijke vegetatie) op peil te houden.

Na deze frisse neus werden we verwacht met koffie en vlaai in de oude noodkerk van Boekend naast boerderij Lenders, alwaar de heer Marcel Lenders een uniek museum heeft ingericht over de ontwikkeling van geluids- en beeldmateriaal van het allereerste begin tot heden.

De naam van het museum is: Van wasrol tot DVD.

08-12-2015

Bezoek aan het poliklinisch revalidatiecentrum CIRAN (Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland)

OP 8 december bezochten wij met SBS 2010 alweer een zeer interessante locatie: “ De dansende olifant“ instituut voor poliklinische revalidatie, gevestigd in de voormalige Marechausseekazerne in Blerick. Heel toepasselijk was in dit gebouw van 1913 tot 1947 het voormalige militaire hospitaal gehuisvest.
De Marechaussee verliet in 2011 het pand, dat inmiddels een beschermd rijksmonument is.

Sinds 2012 heeft CIRAN revalidatie haar hoofdkantoor en een van de 20 behandellocaties in dit gebouw. Daarmee is het oorspronkelijke doel van het hospitaal: het leveren van medische zorg, in ere hersteld.