12-07-2016

Bezoek aan A2-tunnels Maastricht

Om 10.30 arriveerden wij bij het stadion te Maastricht, alwaar het infocentrum zich bevindt.
Na een kop koffie kregen we uitleg over de diverse procesfasen vanaf 2003 toen de voorbereidingsfase van start ging tot eind 2016: de openstelling.

De dubbellaagse tunnel met twee keer twee buizen die de knooppunten Europaplein, Geusselt, Kruisdonk en Beatrixhaven moet ontlasten, zal gefaseerd vanaf eind 2016 in gebruik genomen worden.
Dat is nodig omdat er tijdens de afwerkingsfase te weinig ruimte is om tegelijkertijd vier buizen in gebruik te nemen.
De tunnel is slechts voor 1/3 onderdeel van een verkeerssysteem dat in totaal 6 km omvat. Omdat zowel de tunnels als de bovengrondse aansluitingen gerealiseerd moeten worden en tevens het verkeer moet doorstromen, zullen er bij het Europaplein en de Geusselt nog knelpunten ontstaan. De stad Maastricht zal ook een gedeelte van de wegenaanleg bovengronds voor haar rekening nemen die begin 2017 gerealiseerd zal zijn.
Met twee tunnelbuizen en een bovengrondse verbinding kunnen nu drie verkeersstromen zonder veel hinder van elkaar de stad passeren:
- in de onderste twee tunnelbuizen zal het doorgaande verkeer naar o.a. Belgie geleid worden;
- in de bovenste buizen het verkeer voor Maastricht en omgeving dat niet de binnenstad aandoet;
- bovengronds loopt het verkeer richting centrum en de diverse wijken.

Na een uitvoerige uitleg aan de hand van film en maquette bezochten wij gekleed in laarzen met stalen neuzen, helm en oranje vest, te voet de tunnels. Om daar te komen moesten we allereerst een steil talud van keiharde mergelgrond beklimmen. Op de terugweg werd dit talud door een aantal via het zitvlak afgedaald.
Aanschouwelijk werd gemaakt: de beveiliging door camera’s, 24 uur verbonden met een centraal bewakingscentrum, vluchtgangen met onder- en bovendruk, rookafzuiging en rijsystemen.
Wat mij opviel was dat in dit geheel nieuwe concept geen mogelijkheid was de gassen te filteren alvorens ze in de buitenlucht terug te blazen.

Meer informatie foto’s en plattegronden zijn te vinden op www.a2maastricht.nl/tunnel.

Voor de lunch verplaatsten wij ons naar het buitengoed Slavante op de St. Pietersberg. Een prachtige locatie met een uniek uitzicht voor Nederland.
Helaas voldeed de typisch Limburgse lunch van € 20,- p/p niet helemaal aan de Limburgse royale gastvrijheid. De zo geroemde bloedworst bestond slechts uit een plakje van 5 cm doorsnee met een minuscuul stukje appel en het brood was niet geheel vers. De stoelen waren dringend aan vervanging toe, de toiletten waren minstens twee dagen niet gepoetst en de tissuebakken puilden uit. We hopen dat in de toekomst niet alleen voor het terras, maar ook voor het gehele restaurant een award wordt toegekend.

Maar… het was goed weer en we hebben dankzij de prima organisatie van Martin weer een mooi uitstapje beleefd.