08-12-2015

Bezoek aan het poliklinisch revalidatiecentrum CIRAN (Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland)

OP 8 december bezochten wij met SBS 2010 alweer een zeer interessante locatie: “ De dansende olifant“ instituut voor poliklinische revalidatie, gevestigd in de voormalige Marechausseekazerne in Blerick. Heel toepasselijk was in dit gebouw van 1913 tot 1947 het voormalige militaire hospitaal gehuisvest.
De Marechaussee verliet in 2011 het pand, dat inmiddels een beschermd rijksmonument is.

Sinds 2012 heeft CIRAN revalidatie haar hoofdkantoor en een van de 20 behandellocaties in dit gebouw. Daarmee is het oorspronkelijke doel van het hospitaal: het leveren van medische zorg, in ere hersteld.

 

De naam “Dansende olifant” werd aan het gebouw gegeven om de volgende reden: een olifant is als dier:  wijs, evenwichtig, sociaal, vriendelijk en energiek. Deze eigenschappen wil CIRAN met haar concept ook uitdragen.

Jaarlijks worden met zeer goed resultaat, ruim 4000 mensen behandeld in de centra van CIRAN in samenwerking met het pijncentrum van UMC Radboud.
De revalidatie is bedoeld voor mensen met langdurige pijn, vermoeidheid of chronische klachten en is gericht op herstel van functioneren, terugkeer naar maatschappelijk participeren en het bieden van toekomstperspectief.
Het behandelprogramma duurt 18 weken van 3-4 dagdelen per week. De oprichters hebben daartoe een innovatief concept ontwikkeld dat de balans zoekt tussen een zuiver technische en een filosofische benadering van de gezondheid.

Na een interessante explicatie van de heer Jan Jochijms, mede oprichter, kregen wij een rondleiding door het gebouw en de diverse trainingsruimtes met een bijzonder stijlvolle, kunstzinnige en functionele  inrichting .

Het officiële gedeelte werd gevold door de traditionele kerstborrel met heerlijke zelfgemaakt hapjes van Els en Ruud, die de gehele catering ook maar even hadden meegebracht. Het was een streling van oog en tong. Hartelijk dank voor het vele werk!

Martin sloot af met een mooie speech, een terugblik op een succesvol jaar en het vooruitzicht op nog vele interessante bijeenkomsten in de toekomst. Hij dankte de aanwezige Jan Vercoulen voor zijn inzet bij de oprichting van SBS2010. Jan beloofde in de toekomst vaker aanwezig te zijn, niet als introducé, maar wellicht als nieuw lid.