8-12-2016

Ald Weishoes

Voor alweer de laatste bijeenkomst van het jaar 2016 waren we donderdag 7 december in het  “Ald Weishoes”en de Jean Laudy museumkapel.

Na koffie met kerstversnaperingen kregen we een rondleiding en korte film over de historie van het Ald Weishoes. Het gebouw met de naastliggende panden, die helaas in de oorlog gedeeltelijk verwoest zijn, stamt uit de 17e eeuw en is in Gelderse renaissancestijl gebouwd. Het was aanvankelijk tot 1885 in gebruik als latijnse stadsschool met in de kelder de armenschool.

In 1885 werd het pand gekocht door de burgerlijke godshuizen die reeds in het bezit waren van het ernaast gelegen weeshuis. Deze instantie hield zich bezig met armen- en ziekenzorg en vanaf 1920 na een ingrijpende restauratie gecombineerd met nieuwbouw, diende het gebouw als  bejaardenhuis. De benaming weeshuis is voor dit pand eigenlijk niet van toepassing, er werden voornamelijk oude mannen gehuisvest. De wezen zaten in het pand ernaast.

Momenteel wordt het gebouw, dat als enige van het complex de oorlog overleefde, nog steeds gebruikt ten dienste van de venlose gemeenschap. Vele verenigingen, clubs en het jeugdcarnaval maken gebruik van de drie etages die het gebouw telt.

Begin 2017 staat een grote renovatie op het programma waarbij o.a. de binnentuin in oude luister wordt hersteld en overdekt met een glaskoepel.

Jean Laudy museum.

Het tweede gedeelte van het programma bestond uit een bezoek aan de naastliggende kapel, deel van het complex behorende bij de Martinusparochie en vroeger  in gebruik als weeshuis en latijnse school. Na tijdelijk gebruik door drukkerij Wolters-van Wylick werd de kapel grondig opgeknapt en in 2012 heropend als museum met als kerncollectie vele werken van de in 1877 in Venlo geboren schilder Jean Laudy die later naar Brussel verhuisde maar door Venlo nog steeds als ”onze” schilder beschouwd wordt .

Maria Adams leidde ons met verve door de collectie en de geschiedenis van de kapel, waarin  de werken van Jean Laudy prachtig tot hun recht kwamen.

Heerlijke kersthapjes gemaakt door  Els en Ruud wachtten daarna weer op ons. Het werd nog heel gezellig  onder het genot van een lekker drankje. Een woord van dank aan beide leden, die ook nog eens verantwoordelijk waren voor de kerstaankleding en zelfs het naaien van de tafellakens. Jullie zorgen er maar weer elke keer voor en dat is niet vanzelfsprekend.

Bedankt!!

08-11-2016

Om 15.15 kwamen we samen in de hal van het stadskantoor Venlo, alwaar we een uiteenzetting kregen van Dhr. Marc Faassen van de Twister-groep (evenementenorganisatie) en van Michel Wijers over het cradle to cradle principe en de bouw van het  Venlose stadskantoor.

Het kazerneterrein met fort werd in 2006 aangekocht door de gemeente Venlo, omdat er plannen waren voor het nieuwe VVV-stadion / evenementencentrum met 42.000 zitplaatsen.

Door de recessie en de hoge exploitatiekosten, bv huurprijs Stadion de Koel: € 300.000 per jaar en nieuw stadion: € 2.000.000 per jaar, zijn deze plannen niet haalbaar geacht. Ook andere geïnteresseerden zoals het casino, zwembad enzovoort, hebben zich inmiddels teruggetrokken.

Nieuw plan 2012: Inrichting fort St. Michiel (in de toekomst Wijkerveste geheten.)

Dit plan ontstond mede door de invloed van de aktiegroep “RED ONS FORT”. Fort St. Michiel, is een uniek Spaans fort aan de westkant van de Maas waarvan reeds in de 15e eeuw de grondvesten werden gelegd. (Zie bijvoorbeeld Wikepedia: Fort St. Michiel.) De exploitatie echter van alleen de ruïnes van fort St. Michiel als bezienswaardigheid is geen financieel haalbare optie. Zodoende ontstond het plan tot de realisatie van een evenementencentrum plus markthallen gebouwd binnen de contouren van het fort waarbij de oude kazernegebouwen worden geïntegreerd. Om Venlo door iets unieks op de kaart te zetten” is verder bedacht het evenementencentrum te verbinden met een kabelbaan over de Maas. Door oprichting van het evenementencentrum wil men de bezoektijd aan de stad verlengen van bijvoorbeeld Duitse kooptoeristen, zodat het een dagje uit wordt.

In het achterland met een straal van 50 km wonen 19 miljoen Duitsers, dus is er voldoende potentieel.
Toereikende parkeergelegenheid bij het evenementencentrum met lage tarieven voor parkeren inclusief kabelbaan is voor het welslagen van de plannen van wezenlijk belang.

Het evenementencentrum biedt:-         

-          Plaats voor een vrije markt waar ieder voor onbepaalde tijd een plaats kan huren .

-          Flexibele ruimte en een flexibel tijdsbestek voor vaste en tijdelijke huurders.

-          Recreatie: o.a. sophisticated bioscoop, bowling, kinderspeeltuin etc.

Mogelijke problemen:

-          Lage bezoekersaantallen op stille dagen.

-          Onvoldoende huurders voor de markthallen

-          Is de kabelbaan rendabel? Geschat gebruikersaantal: 500.000 per jaar

-          Voldoende investeerders.

Cradle to cradle.

Na deze voordracht kwam Michel Wijers aan het woord met als thema: Venlo als “Cradle to cradle-hoofdstad“. Het stadskantoor moest geheel selfsupporting worden in onder andere energie en luchtbehandeling.

In 2007 besloot de gemeente Venlo een nieuw stadskantoor te bouwen in lijn met de circulaire uitgangspunten van cradle to cradle. De C2C-ambitie vertaalt zich in de droom om een gebouw te realiseren als grondstoffenbank, waar energie wordt opgewekt, water gezuiverd en luchtkwaliteit verbeterd. Kortom een gebouw dat waarde toevoegt.

Daarbij vormt het centrale thema van Stadskantoor Venlo het realiseren van een gezond en veilig werkklimaat. Venlo ziet C2C als innovatief economisch principe om de goede dingen te doen. Het Stadskantoor Venlo wordt gezien als een belangrijk vliegwiel om innovaties aan te jagen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Wat maakt Stadskantoor Venlo circulair en cradle to cradle geïnspireerd?
Het project Stadskantoor Venlo kent vele circulaire maatregelen. Hierbij een overzicht van enkele duurzaamheidsmaatregelen:

* Maximaal aantal cradle to cradle gecertificeerde materialen;
* Demontabel ontworpen, inclusief groen sloopbestek en materiaalpaspoorten;
* Warmte-koude opslag (WKO);
* 1.000m2 Zonnepanelen en zonneboilers;
* Energie monitoring;
* Groene daken en gevels;
* Kas als longen van het gebouw;
* Vide en zonneschoorsteen;
* Helofytenveld;
* Hergebruik van hemel- en grijswater. Door een integraal proces kan de maximale meerwaarde worden gecreëerd, ofwel een gezonde, prettige en veilige werkomgeving.

 

 

 

Na deze theoretische uitleg kregen wij een rondleiding door het gebouw, wat in elk opzicht vernieuwend was. Niet alleen als gebouw, maar ook op het vlak van flexibel werken, zowel gezamenlijk als individueel.
De bijgevoegde foto’s door onze bijna professionele fotograaf Will de Wolf illustreren het unieke van dit gebouw. Het moet een feest zijn daar te mogen werken.

Na deze alweer leerrijke en interessante middag ging het op weg naar “Brasserie Rue de Bois”voor een heerlijke afsluiting in Franse stijl van een geweldige middag. Ook hier spreken de foto’s voor zich.

28-09-2016

Om 13.00 uur vervoegden negentien SBS-leden zich aan de receptie van Rockwool alwaar men allereerst werd welkom geheten met koffie en een “Rocky-vlaaitje” door de directeur-productie en een teamlid van de bedrijfsschool die een zeer interessante presentatie voordroeg.

Rockwool (oftewel steenwol) is een product uit lavagesteente uit de vulkaan Eifel . Dit gesteente wordt verhit tot temperaturen van 1500 0C, waardoor het vloeibaar wordt en kan worden “verblazen” tot vezels die successievelijk weer tot o.a. isolatieplaten worden gevormd. Het volume wordt daardoor natuurlijk veel groter door de vele lucht die aan het materiaal is toegevoegd.

Historie:

In 1942 werd in IJmuiden de eerste Lapinus steenwol gemaakt in een proefoven.

Door de mijnsluitingen kwamen in Limburg veel arbeidsplaatsen vrij en dit was voor Rockwool interessant om in 1968 een vestiging te openen in Roermond met aanvankelijk 120 werknemers. Het bedrijf groeide snel en werd wereldwijd marktleider in steenwoloplossingen met in 2015 een omzet van 2,2 miljard en 10.500 werknemers, meer dan 28 fabrieken in Europa, Azië en Noord-Amerika en verkoopkantoren in meer dan 40 landen. Rockwool Roermond is daarvan de grootste vestiging internationaal met momenteel 1108 vaste en 22 tijdelijke medewerkers die in het bedrijf zelf worden opgeleid. Dit is nodig want de vergrijzing slaat toe. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt rond de 50 jaar.

Ontwikkeling:

Behalve Rockwool: isolatiemateriaal in platen of rollen ging het bedrijf over tot het fabriceren van meerdere producten zoals technische isolatie voor b.v. buizensystemen (Rockwool technical insulation) Grodan: tuinbouwsubstraten, Rockfon: akoestische plafonds, en Rockpanel: gevelpanelen. Deze materialen zorgen niet alleen voor een goede isolatie, maar zijn tevens zeer brandwerend.

Briquetting:

Het meeste van het afvalmateriaal wordt weer ingezameld en komt in een later stadium terug naar de fabriek, waar het geperst wordt tot een soort steenbriketjes, die opnieuw gesmolten en weer gebruikt kunnen worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat in het vaandel van Rockwool. Verantwoordelijkheid, eerlijkheid, passie, efficiëntie en ondernemerschap zijn de vijf pilaren waarop men wil bouwen.

De ambitie is:

- het creëren van duurzame oplossingen met meerwaarde;

- bewustwording: beschermen van mensen en omgeving;

- betrokkenheid: het presteren op een eerlijke en verantwoorde wijze.

Bedrijfsschool:

De bedrijfsschool is zeer actief en belangrijk. Men geeft cursussen op het gebied van techniek, veiligheid en vervoer, alsmede herhalingscursussen. Omdat jeugdige werknemers belangrijk zijn probeert men jongeren via frequent scholenbezoek te enthousiasmeren. Dit enthousiasme bespeurde men in de gehele fabriek van hoog tot laag, een van de voorwaarden tot succes!

In 2014 was Rockwool winnaar van de Global VPL prize in het lifelong learning program.

Na de uiteenzetting was het tijd het productieproces te bekijken en konden we met eigen ogen zien hoe de vloeibare gloeiende steen werd verblazen tot gesponnen vezels die tot platen werden gevormd, gesneden, verpakt en op pallets werden opgeslagen voor vervoer.

Het hele proces van vulkaansteen tot kant en klaar product duurt niet veel langer dan een uur.

15.30:  Bezoek aan Design Outlet Centre: Mc. Arthur Glenn te Roermond.

Na Rockwool stond een verder bezoek op het programma :het Designer Outlet Roermond. Dit Outlet Center van het Britse bedrijf McArthur Glenn biedt 200 internationale designermerken aan. Het center is gelegen aan de rand van de Roermondse binnenstad en is geopend in november 2001.

Door de nabijheid van België en het Duitse Ruhrgebied met een grote bevolkingsdichtheid is de ligging in Roermond ideaal. Het outletcentrum is momenteel dan ook bezig aan een enorme uitbreiding van het aantal winkels, de bouw van appartementen en een grote parkeergarage voor 3000 auto’s. Het D.O.C ziet er evenals de winkels piekfijn uit, met fonteinen en bloemperken die elk seizoen worden vernieuwd, mooie verlichting en in de kersttijd een enorme kerstboom midden in het centrum.

Concept: Mc Arthur Glenn is eigenaar, ontwikkelaar en manager. Hij heeft een concept ontwikkeld om op een strategische vestigingsplaats in een architectonisch aantrekkelijke omgeving, designermerken aan te bieden aan een modeliefhebbend publiek, met een besparing van 30 tot 70% op de adviesprijs.

Marketing: Dit gebeurt voor Roermond via advertenties in Duitse en Belgische media en door het hebben van eigen verkoopkantoren bij touroperators wereldwijd. Voor de landen buiten de eurozone is een bezoek bovendien lucratief door het kunnen terugvorderen van de btw. De digitale marketing gebeurt o.a. via een website in vier talen, facebook en de opzet van “privileged clubs: Door het posten van reclame op sociale media mogen deze leden vip-events  bezoeken met een fashion taxi en krijgen ze 10% extra korting op alle producten.

Personeel krijgt een speciale training in “hostmanship”. Dagelijks worden door elke winkel parameters ingevuld omtrent de omzet en wordt elke bezoeker elektronisch geteld. De kwaliteit van de publicaties wordt in het oog gehouden en er is een prijscommunicatie tussen het outlet en de winkels in de stad.

Het outlet center heeft tevens een stimulerende werking voor Roermond als binnenstad, omdat er een directe verbinding is met de stad en veel mensen buiten de mode toch ook van de charme en historie van Roermond willen en kunnen genieten.

Na het bezoek aan het outlet werden de hongerige magen gevuld in het Schnitzelparadijs waar, net als de internationale mode, heerlijke schnitzels uit alle landen werden geserveerd.

Al met al weer een leerzame en vooral heel gezellige dag dankzij de organisatoren Ruud en Martin.